Danh mục sản phẩm
Chè đinh đinh đặc biệt
Chè đinh đinh đặc biệt 1
Chè đinh đinh đặc biệt 2
Chè đinh đinh đặc sản
Chè tôm nõn cao cấp
Chè tôm nõn đặc biệt
Chè tôm nõn đặc sản Tân Cương
Chè móc câu đặc biệt 1
Chè móc câu đặc biệt
Chè móc câu đặc sản
Chè đặc sản Tân Cương
Thông tin liên hệ
(0208) 3 746 042
0983 746 042
0988 746 042
tancuonghaodat@gmail.com
Trực tuyến
Liên hệ với chúng tôi qua Skype
Bản đồ chỉ đường
 Trang chủ >> Sản phẩm
Chè móc câu đặc sản/1kg
Giá: 250000 vnđ
Chè đinh đinh đặc biệt 2/1kg
Giá: 1500000 vnđ
Chè Tôm nõn cao cấp/1kg
Giá: 600000 vnđ
Chè Móc câu đặc biệt 1Kg
Giá: 300000 vnđ
Chè đinh đinh đặc biệt/1kg
Giá: 2500000 vnđ
Chè Tôm nõn đặc sản/1kg
Giá: 400000 vnđ
Chè đinh đinh đặc sản/1kg
Giá: 1000000 vnđ
Chè Đặc sản Tân Cương 1Kg
Giá: 200000 vnđ